Dentysta Gdańsk - Prodent

Retningslinjer for personvern (NO)


Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler opplysninger om deg, herunder personopplysninger og informasjonskapsler («cookies»).

1. Generelle opplysninger

 1. Disse retningslinjene gjelder for nettstedet, som opererer under nettadressen: prodent.gda.pl
 2. Operatøren av tjenesten og administratoren av personopplysningene er: «Prodent» Ewa Odya-Bojanowska /Civil Partner 1 Antoniego Słonimskiego Street, 80-280 Gdańsk
 3. Operatørens e-postadresse: garnizon@prodent.gda.pl
 4. Operatøren er administrator av personopplysningene dine med hensyn til de opplysningene du frivillig oppgir på nettstedet.
 5. Tjenesten bruker personopplysninger til følgende formål:
  • Drift av et nyhetsbrev
  • Drift av et kommentarsystem
  • Gjennomføring av nettprat
  • Drift av et system for rubrikkannonser
  • Visning av brukermeldinger
  • Levering av de etterspurte tjenestene
  • Presentasjon av et tilbud eller informasjon
 6. Tjenesten utfører funksjoner for å innhente informasjon om brukere og deres atferd på følgende måter:
  1. Gjennom dataene som frivillig legges inn i skjemaene, som legges inn i operatørens systemer.
  2. Ved å lagre informasjonskapsler (såkalte «cookies») på sluttenheter.

2. Utvalgte databeskyttelsesmetoder som brukes av operatøren

 1. Innloggingssidene og sidene for innlegging av personopplysninger er beskyttet i overføringslaget (SSL-sertifikat). Dette sikrer at person- og påloggingsdataene som legges inn på nettstedet, krypteres på brukerens datamaskin og bare kan leses på målserveren.
 2. Operatøren endrer sine administrative passord med jevne mellomrom
 3. For å beskytte dataene tar operatøren regelmessige sikkerhetskopier.
 4. Et viktig element i databeskyttelse er regelmessig oppdatering av all programvare som operatøren bruker til å behandle personopplysninger, noe som særlig innebærer regelmessige oppdateringer av programvarekomponenter.

3. Vertskap

 1. 1. Tjenesten driftes (teknisk vedlikeholdes) på serveren til operatøren: lp.pl.

4. Dine rettigheter og ytterligere informasjon om hvordan opplysningene dine vil bli brukt

 1. I visse situasjoner har administratoren rett til å overføre personopplysningene dine til andre mottakere dersom dette er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som er inngått med deg, eller for å oppfylle forpliktelser som påhviler administratoren. Dette gjelder slike grupper av mottakere:
   • vertsselskap på delegert basis
   • postoperatører
   • operatører av nettbaserte chatteløsninger
   • autoriserte ansatte og samarbeidspartnere som bruker opplysningene for å oppfylle formålet med nettstedet
   • selskaper som leverer markedsføringstjenester til administratoren
 2. Personopplysningene dine behandles av administratoren ikke lenger enn det som er nødvendig for å utføre de tilknyttede aktivitetene som er definert i separate forskrifter (f.eks. om regnskap). Når det gjelder markedsføringsopplysninger, vil opplysningene ikke bli behandlet lenger enn 3 år.
 3. Du har rett til å forespørre administratoren:
  • tilgang til personopplysninger om deg,
  • utbedring av disse,
  • slettinger,
  • begrensning av behandlingen,
  • og dataportabilitet.
 4. Du har rett til å protestere mot behandlingen angitt i punkt 3.3 c) mot behandlingen av personopplysningene dine med henblikk på de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige, herunder profilering, idet retten til å protestere ikke kan utøves dersom det foreligger gyldige berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, særlig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.
 5. Administratorens handlinger kan påklages til presidenten for kontoret for beskyttelse av personopplysninger, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Det er frivillig å oppgi personopplysninger, men det er nødvendig for driften av tjenesten.
 7. Automatisert beslutningstaking, herunder profilering, kan foretas i forhold til deg med det formål å yte tjenester i henhold til den inngåtte kontrakten og med henblikk på direkte markedsføring fra administrators side.
 8. Personopplysninger overføres ikke fra tredjeland i henhold til personvernlovgivningen. Det betyr at vi ikke sender dem ut av EU.

5. Informasjon om skjemaene

 1. Nettstedet samler inn informasjon som brukeren oppgir frivillig, inkludert personopplysninger der det er oppgitt.
 2. Tjenesten kan lagre informasjon om tilkoblingsparametrene (tidsstempel, IP-adresse).
 3. Nettstedet kan i noen tilfeller lagre informasjon for å knytte dataene i skjemaet til e-postadressen til brukeren som fyller ut skjemaet. I dette tilfellet vises brukerens e-postadresse i nettadressen til siden som inneholder skjemaet.
 4. Opplysningene i skjemaet behandles for det formålet som følger av det spesifikke skjemaets funksjon, f.eks. for å behandle en tjenesteforespørsel eller salgskontakt, registrering av tjenester osv. Hver gang informerer konteksten og beskrivelsen av skjemaet deg tydelig om hva det brukes til.

6. Administratorlogger

  1. Informasjon om brukeratferd på nettstedet kan være gjenstand for logging. Disse opplysningene brukes til administrasjon av nettstedet.

7. Relevante markedsføringsteknikker

 1. Operatøren bruker statistisk analyse av trafikken på nettstedet via Google Analytics (Google Inc., basert i USA). Operatøren overfører ikke personopplysninger til operatøren av denne tjenesten, kun anonymisert informasjon. Tjenesten er basert på bruk av informasjonskapsler på brukerens terminalenhet. Når det gjelder informasjonen om brukerpreferanser som samles inn av Googles annonsenettverk, kan brukeren se og redigere informasjonen fra informasjonskapslene ved hjelp av følgende verktøy: https://www.google.com/ads/preferences/.
 2. Operatøren bruker remarketingteknikker for å tilpasse reklamebudskap til brukerens atferd på nettstedet, noe som kan gi inntrykk av at brukerens personopplysninger brukes til å spore brukeren, men i praksis overføres ingen personopplysninger fra operatøren til reklameoperatørene. En teknologisk forutsetning for slike aktiviteter er at informasjonskapsler er aktivert.
 3. Operatøren bruker Facebook-pikselen. Denne teknologien sikrer at Facebook (Facebook Inc., USA) vet at en person som er registrert der, bruker nettstedet. Operatøren overfører ingen ytterligere personopplysninger til Facebook. Tjenesten er basert på bruk av informasjonskapsler på brukerens terminalenhet.
 4. Operatøren bruker en løsning som undersøker brukeratferd ved å kartlegge og registrere atferd på nettstedet. Denne informasjonen anonymiseres før den sendes til tjenesteoperatøren, slik at denne ikke vet hvilken person den gjelder. Spesielt blir ikke inntastede passord og andre personopplysninger registrert.
 5. Operatøren bruker en løsning som automatiserer driften av nettstedet i forhold til brukerne, f.eks. kan den sende en e-post til en bruker etter å ha besøkt en bestemt underside, forutsatt at brukeren har samtykket til å motta kommersiell korrespondanse fra operatøren.

8. Informasjon om informasjonskapsler

 1. Nettstedet bruker informasjonskapsler.
 2. Informasjonskapsler (såkalte «cookies») er IT-data, særlig tekstfiler, som lagres i tjenestebrukerens terminalutstyr og er beregnet for bruk på nettstedet. Informasjonskapsler inneholder vanligvis navnet på nettstedet de kommer fra, tidspunktet de lagres på terminalutstyret og et unikt nummer.
 3. Enheten som plasserer informasjonskapsler på tjenestebrukerens terminalutstyr og får tilgang til dem, er tjenesteoperatøren.
 4. Informasjonskapsler brukes til følgende formål:
  1. opprettholde en økt for brukeren av nettstedet (etter pålogging), slik at brukeren ikke trenger å oppgi brukernavn og passord på nytt på hver underside på nettstedet;
  2. for å nå målene som er angitt ovenfor under «Viktige markedsføringsteknikker»;
 5. Nettstedet bruker to hovedtyper informasjonskapsler: «sesjonskapsler» (session cookies) og «permanente» (persistent cookies). «Sesjonscookies» er midlertidige filer som lagres på brukerens terminalutstyr til vedkommende logger av, forlater nettstedet eller slår av programvaren (nettleseren). «Permanente» informasjonskapsler lagres på brukerens terminalutstyr i den tiden som er angitt i parametrene for informasjonskapslene, eller til de slettes av brukeren.
 6. Nettleserprogramvaren (nettleseren) tillater vanligvis at informasjonskapsler lagres på brukerens terminalenhet som standard. Brukere av nettstedet kan endre innstillingene sine i denne forbindelse. Nettleseren gjør det mulig å slette informasjonskapsler. Det er også mulig å blokkere informasjonskapsler automatisk. For mer informasjon, se hjelpen eller dokumentasjonen til nettleseren din.
 7. Begrensninger i bruken av informasjonskapsler kan påvirke noe av funksjonaliteten som er tilgjengelig på nettstedet.
 8. Informasjonskapsler plassert i tjenestebrukerens terminalutstyr kan også brukes av enheter som samarbeider med tjenesteoperatøren, særlig selskaper: Google (Google Inc. basert i USA), Facebook (Facebook Inc. basert i USA), Twitter (Twitter Inc. basert i USA).

9. Håndtering av informasjonskapsler – hvordan gi og trekke tilbake samtykke i praksis?

  1. Hvis du ikke ønsker å motta informasjonskapsler, kan du endre innstillingene i nettleseren din. Vi gjør oppmerksom på at deaktivering av informasjonskapsler som er nødvendige for autentiseringsprosesser, sikkerhet og opprettholdelse av brukerpreferanser, kan gjøre det vanskelig, og i ekstreme tilfeller umulig, å bruke nettstedene.
  2. For å administrere informasjonskapselinnstillingene dine, velg nettleseren du bruker fra listen nedenfor og følg instruksjonene:

   Mobile enheter:

 1.