Diagnostyka - Prodent Gdańsk - Klinka stomatologii estetycznej

Diagnostyka w Prodent Gdańsk
– najnowsze technologie

CZEMU DIAGNOSTYKA JEST TAK ISTOTNA?

Prodent_Stomatologia_Dentysta_Gdansk_Diagnostyka_Obszar_roboczy_1

Nowoczesne leczenie stomatologiczne jest zawsze przeprowadzane po wykonaniu dokładnej diagnostyki. Jest ona nieodzownym i koniecznym elementem precyzyjnego postawienia diagnozy i zaplanowania najmniej inwazyjnego, najlepszego dla danej choroby- leczenia. Zdjęcia wewnątrzustne i rentgenowskie, badanie łukiem twarzowym oraz  badanie tomografii komputerowej dają szereg niezbędnych danych. Są jednocześnie istotnym elementem leczenia funkcjonalno-estetycznego oraz integralną częścią dokumentacji medycznej.

W PRODENT dysponujemy pełną diagnostyką radiologiczną, dzięki aparatowi Plamneca Pro -max 3D

Aparat Plamneca Promax3D to najnowocześniejsze urządzenie służące do wykonywania zdjęcia pantomograficznych oraz tomografii komputerowej, przy minimalnej dawce i najwyższej rozdzielczości. Dawki w nowoczesnych aparatach rentgenowskich są niewielkie i bezpieczne. Zdjęcia są gotowe natychmiast po ich wykonaniu i archiwizowane cyfrowo. Przekazujemy je naszym Pacjentom w dogodny dla nich sposób.

Wykonujemy:

 1. radiowizjografię cyfrową  (RVG)
 2. ortopantomogram   (OPG)
 3. stożkową tomografię komputerową   (CBCT)
 4. zdjęcia cefalometryczne boczne czaszki
 5. zdjęcia boczne stawów skroniowo-żuchwowych

RADIOWIZJOGRAFIA CYFROWA

Prodent_Stomatologia_Dentysta_Gdansk_Radiowizjografia

Jest wykonywana przy pomocy specjalnych płytek i aparatu do zdjęć rentgenowskich punktowych. Obraz jest edytowany na ekranie monitora komputera o wysokiej rozdzielczości HD, co umożliwia lekarzowi bardzo dokładną jego ocenę . Zdjęcia wewnątrzustne z użyciem radiowizjografii cyfrowej są podstawowym narzędziem pracy  lekarza, najczęściej :

 • w trakcie leczenia kanałowego do oceny anatomii zęba, prawidłowości wypełnienia kanałów,
 • do oceny nieprawidłowego leczenia kanałowego lub uwidocznienia złamanych narzędzi, 
 • do diagnostyki ubytków próchnicowych, 
 • do oceny  ewentualnego złamania korony lub  korzenia zęba,
 • do oceny szczelności uzupełnień protetycznych, 
 • w trakcie zabiegów implantologicznych.                                                                        

W Prodent każdy gabinet wyposażony jest w aparat do zdjęć wewnątrzustnych przy unicie dentystycznym, więc nie ma konieczności przerywania leczenia w celu wykonania zdjęcia. 

ORTOPANTOMOGRAM - tak zwane zdjęcie panoramiczne

W Prodent dysponujemy aparatem Planmeca Promax 3D umożliwiającym wykonywanie zdjęć ortopantomograficznych. Zdjęcie takie jest konieczne przez każdą pierwszorazową konsultacją ortodontyczna, chirurgiczną, implantologiczną i kompleksowym leczeniem protetycznym. Zdjęcie przedstawia bardzo ważne struktury anatomiczne w okolicy twarzoczaszki, obrazuje kości żuchwy i szczęki, zatoki szczękowe, wszystkie zęby oraz wyrostek zębodołowy. Pozwala na ocenę:

 • Stanu zębów i implantów, prac protetycznych, zębów po leczeniu endodontycznym,
 • Położenia zatrzymanych zębów- np.ósemek, 
 • Ogólnego stanu kości wokół zębów -zwłaszcza zaników w przypadku paradontozy,
 • Obecności stanów zapalnych przy wierzchołkach korzeni, 
 • Stanu śluzówki zatok szczękowych.

Dzięki zdjęciu OPG lekarz może wstępnie ocenić ogólny stan zdrowia jamy ustnej i zaproponować dalsze badania lub wykonać zaplanowany zabieg i napisać wstępny plan leczenia. 

Prodent_Stomatologia_Dentysta_Gdansk__08A9364_copy

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA STOŻKOWA

Prodent_Stomatologia_Dentysta_Gdansk__02

Tomografia komputerowa jest badaniem, które umożliwia obrazowanie struktur anatomicznych w 3D-trójwymiarowo. Lekarz prowadzący dysponuje dzięki temu niewiarygodnie precyzyjnym narzędziem diagnostycznym. Obraz w tomografii komputerowej jest przedstawiony w różnych płaszczyznach, lekarz ma możliwość płynnego przeglądania obrazów niedostępnych na innych projekcjach. Na obrazie CBCT  widać stany zapalne, torbiele, strukturę kości, błonę śluzową wyściełającą zatoki szczękowe, prawidłowość leczenia kanałowego i wiele innych. Zdjęcia CBCT używane są przede wszystkim do:

 • Oceny zmian zapalnych w kości i w zatokach szczękowych,
 • Podczas leczenia zakrzywionych, trudnych anatomicznie korzeni zęba,
 • Przy zabiegach implantacji -do oceny ilości kości, jej gęstości, 
 • Do precyzyjnego zaplanowania pozycji i rozmiaru implantu,
 • Do oceny złamań korzeni zębów, 
 • Do planowania szablonów chirurgicznych do implantologii nawigowanej -FULLY GUIDED SURGERY. 

ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE BOCZNE CZASZKI

Zdjęcie cefalometryczne boczne czaszki jest to specjalistyczne zdjęcie w bocznej projekcji czaszki. Zdjęcie to jest niezbędne przed leczeniem ortodontycznym, protetycznym, czasami implantologicznym. Pozwala na wyliczenie wszystkich niezbędnych pomiarów, ocenę klasy szkieletowej, płaszczyzn niezbędnych do leczenia ortodontycznego, oceny profilu twarzy, stosunku tkanek miękkich do ilości kości lub pozycji zębów.

ZDJĘCIE BOCZNE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

Zdjęcie boczne jest używane w diagnostyce problemów ze stawem skroniowo-żuchwowych, służy do oceny pozycji kłykcia oraz ilości miejsca w stawie na krążek stawowy. Zdjęcie takie jest konieczne podczas rehabilitacji protetycznej, zwłaszcza podczas zwiększania  wymiaru pionowego (podnoszenie wysokości zwarcia, zgryzu). 

Do diagnostyki wszystkich problemów używamy w Prodent również:

MIKROSKOP LEICA

MIkroskop leica z torem wizyjnym jest nieodzownym instrumentem podczas leczenia endodontycznego oraz protetycznego. W dzisiejszej praktyce praca w powiększeniu jest już w Prodent złotym standardem. Lekarz dzięki 40 krotnemu powiększeniu, dodatkowemu źródłu światła Led jest w stanie wyleczyć nawet najtrudniejsze przypadki.

W protetyce i stomatologii rekonstrukcyjnej mikroskop daje lekarzowi pewność minimalnej preparacji i gwarancje szczelność uzupełnień-licówek porcelanowych, onlay i koron pełnoceramicznych -według najnowszych protokołów.

Prodent Gdańsk leczenie kanałowe pod mikroskopem

Skaner WEWNATRZUSTNY MEDIT i500

Prodent_Stomatologia_Dentysta_Gdansk_03_tomograf.jpg

Skaner wewnątrzustny jest to najnowszej generacji kamera wewnątrzustna. Wraz ze specjalnym programem komputerowym umożliwia obrazowanie wszystkich struktur obecnych w jamie ustnej- zębów, dziąseł, podniebienia. Dzięki użyciu skanera wewnątrzustnego  pomiędzy gabinetem a pracownia protetyczną możliwy jest cyfrowy workflow. Obraz sytuacji z jamy ustnej pacjenta jest konieczny w cyfrowym planowaniu leczenia. Prace protetyczne są wykonywane bez wycisków, znacznie szybciej, mniej inwazyjnie oraz bardziej komfortowo. Praca ze skanerem jest bardzo pomocna w przypadku pacjentów z silnym odruchem wymiotnym.

ŁUK TWARZOWY PROF. GERBERA

Łuk twarzowy dynamiczny służy do diagnostyki stawów skroniowo-żuchwowych, umożliwia wykonanie szyny dystrakcyjnej oraz  w późniejszym czasie wykonanie was-up w centralnej relacji do rehabilitacji protetycznej. Badanie łukiem twarzowym wykonujemy: 

 • W przypadku problemów ze stawem  skroniowo-żuchwowym, gdy występują trzaski, szumy uszne, przeskakiwanie krążka, ścieranie zębów,
 • W przypadku prac protetycznych- przed wykonanie licówek porcelanowych i koron porcelanowych – w celu diagnostyki choroby kluzyjnej,
 • W przypadku leczenia ortodontycznego -jeżeli zachodzi taka konieczność,
 • W przypadku leczenia impantologicznego.